Osłony drzew

Wszyscy wiemy, że drzewa są ważne dla środowiska, ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo wpływają na nasze codzienne życie? Drzewa dostarczają nam tlen i oczyszczają powietrze, regulując jednocześnie temperaturę. Oprócz tej podstawowej roli, jaką odgrywają w zapewnianiu bardziej komfortowego życia, drzewa odgrywają także istotną rolę w zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi poziomu hałasu. W mieście rośnie wiele pięknych drzew, które wymagają szczególnej ochrony. W miejscach o dużym natężeniu ruchu ważne jest, aby chronić te rośliny przed wandalizmem i innymi niekorzystnymi czynnikami, aby mogły prawidłowo rozwijać się w swoim środowisku! Zamontowana osłona pomoże utrzymać ludzi z dala od drzew, blokując im dostęp do nich, a jednocześnie zapobiegnie wszelkim szkodom wyrządzanym w godzinach nocnych. Kratki do drzew stanowią istotny element pielęgnacji drzew. Umożliwiają zasilanie drzew wodą deszczową i chronią je przed niepotrzebnymi uszkodzeniami.

Ochrona drzew w przestrzeni miejskiej

Osłony drzew są dziś istotnym elementem ochrony zieleni w miastach. Pielęgnacja zieleni dotyczy nie tylko dla kwiatów i krzewów, lecz także drzew, które żyją w naszych przestrzeniach miejskich i wymagają specjalnej opieki, ponieważ są bardzo ważne dla środowiska. Dlatego też warto korzystać nie tylko z osłon, lecz także kratek do drzew. 

Kratki na drzewa to innowacja miejska, która chroni system korzeniowy drzew przed rozdeptywaniem, a jednocześnie umożliwia przepływ wody tam, gdzie jest ona potrzebna. Zapewniają one drzewom odpowiednie warunki do wzrostu i nawadniania, niezależnie od tego, jak surowe mogą być warunki budowlane w niektórych obszarach naszych miast! Kraty te pełnią też funkcję ozdobną.

Mała architektura miejska

Zastosowanie specjalnego cięcia laserowego umożliwiło produkcję i dystrybucję modeli, które można dostosować do dowolnego rozmiaru lub kształtu. Osłony drzew to poziome konstrukcje, które chronią drzewa przed uszkodzeniem, umożliwiając jednocześnie przepływ wody przez ich korzenie bez ich uszkadzania; zapobiegają one również aktom wandalizmu.

Wielu architektów tworzy małą architekturę, która składa się z wielu elementów. Są to nie tylko obiekty służące poprawie estetyki otoczenia, ale także elementy w pełni funkcjonalne! Aby umożliwić prawidłowy rozwój drzew i ochronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi lub warunkami atmosferycznymi, przy umieszczaniu drzew w centrach miast i parkach należy stosować osłony, ponieważ spełniają one wymagania każdego miejsca.