Jak wykonać fundamenty pod ogrodzenie

Eleganckie ogrodzenie zapewnia bezpieczeństwo posesji, a zarazem uzupełnia stylistykę całej architektury. Płot jest jednak narażony na nacisk i podmuchy wiatru, dlatego niezbędne są solidne fundamenty. Jak je prawidłowo wykonać?

Ważny jest rodzaj płotu

Fundamenty powinny zostać dopasowane do rodzaju ogrodzenia oraz jego wagi, która przesądza o sile nacisku ciężaru na grunt. W praktyce inne konstrukcje należy wykonać na płoty z podmurówką, a inne na lekkie siatki, które opierają się na słupkach. Dla płotów na słupach lub palach wystarczy fundament punktowy. Ogrodzenia metalowe z podmurówką wymagają wykonania fundamentu ciągłego.

Jakie fundamenty pod ogrodzenie murowane?

Przy masywnych ogrodzeniach murowanych niezbędne są fundamenty ciągłe mające szerokość dokładnie taką samą jak mur, z ławą fundamentową wystającą około 10 cm ponad powierzchnię. Pierwszym krokiem jest oczywiście wykonanie wykopów. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego oferuje wynajem koparek i koparko-ładowarek, które pozwalają szybko je wykonać. Najczęściej takie usługi obejmują również usługę doświadczonego operatora sprzętu.

Głębokość fundamentów zawsze powinna zostać dopasowana do rodzaju gleby na działce oraz strefy przemarzania gruntu w danym regionie. Zbyt płytkie wykopy na gruntach gliniastych mogą bowiem grozić uszkodzeniem całej konstrukcji płotu – pod wpływem zwiększania się objętości gleby przy ujemnych temperaturach.

Dla ogrodzeń z przęsłami warto wykonać fundament uskokowy. Przy linii przęseł wystarczająca będzie płytsza podwalina o głębokości od około 30 do 60 cm. Dla słupów ogrodzeniowych niezbędne będzie bardziej solidne podparcie, dlatego tutaj fundamenty powinny mieć około 80-140 cm.

Przygotowanie fundamentów

Bardzo ważne jest oczyszczenie działki i wyrównanie terenu. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie linii ogrodzenia – wystarczą drewniane paliki i przywiązane do nich linki. Do gotowego koryta powinien trafić szalunek wykonany z desek. Tak przygotowany wykop należy zalać betonem. Przy masywnych i ciężkich ogrodzeniach warto wykonać zbrojenie fundamentów. Umieszczenie na dnie wykopu metalowych prętów zwiększy wytrzymałość i trwałość całej konstrukcji.

Istotne jest, aby w fundamentach pod ogrodzenia przęsłowe wykonać dylatację. Oznacza to oddzielenie płytkich fundamentów, znajdujących się pod przęsłami, od głębokich wykopów, wykonanych pod słupami nośnymi.

Ostatnim etapem prac jest zalanie wykopu betonem. Najlepiej jest wybrać gotową mieszankę przygotowaną w betoniarni, w której proporcje składników są idealnie dobrane, co zwiększa trwałość całej konstrukcji. Beton osiągnie odpowiednią sztywność po około 10-14 dniach.

Jakie fundamenty pod ogrodzenie z siatki?

Ogrodzenia z siatki są lekkie, dlatego taka konstrukcja nie wymaga ciągłych fundamentów. Wystarczy wykonać fundament punktowy, co obniży koszty i znacznie przyspieszy pracę. Po wyrównaniu terenu, trzeba wyznaczyć linię ogrodzenia oraz rozplanować rozstawienie słupków (najlepiej, gdy będą one znajdować się w odległości około 2-3 m).

Otwory pod słupki można wykonać łopatą i szpadlem lub wywiercić ręcznym świdrem. Powinny one mieć około 30 cm średnicy i być posadowione na głębokości od około 50 cm do 70 cm. Teraz wystarczy zamontować słupki narożne oraz początkowe i zalać otwory betonem. Kolejnym krokiem jest umieszczenie i stabilizacja słupków oraz ich poziomowanie.