Jak szybko rozliczyć PIT online

Polskie prawo podatkowe zobowiązuje wszystkich osiągających dochody do ich rozliczenia z urzędem skarbowym. Rozliczenie jest obowiązkowe, dlatego nie można się z nim spóźnić ani zrezygnować ze złożenia deklaracji z powodu niewielkiej kwoty przychodów. Jak rozliczyć prawidłowo PIT online? Kto i kiedy może złożyć PIT przez Internet? Dowiedz się więcej na ten temat.

Wypełnienie PIT jest obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął przychód w danym roku podatkowym. Wysokość przychodu jest nieistotna, dlatego podatnicy powinni być przygotowani do złożenia formularza nawet gdy zarobili kilka tysięcy złotych przez cały rok. Złożenie formularza jest obecnie proste dzięki możliwości wypełnienia i wysłania go przez Internet. Dzięki programowi do PIT w formularzu rzadko pojawiają się błędy, co przyśpiesza ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Kiedy należy rozliczyć PIT online?

Polacy, którzy osiągnęli dochody w danym roku podatkowym, mają ściśle określone terminy, od których należy złożyć PIT online lub stacjonarnie. Zgodnie z przepisami większość podatników w Polsce składa PIT do 30 kwietnia kolejnego roku po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, ostateczny termin złożenia PIT przypada na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia.

Program PITax.pl dopilnuje, aby w Twojej deklaracji nie znalazły się błędy
Zadbaj o swoje finanse z PITax.pl

Rozliczenie PIT online odbywa się dokładnie w tym samym terminie, w którym powinno się złożyć PIT w wersji papierowej. Pod tym względem ustawodawca nie przewidział żadnych różnic na korzyść którejkolwiek z form składania formularza. Jedynym udogodnieniem dla osób, które składają PIT przez Internet, jest możliwość przesłania formularza po godzinach pracy właściwego urzędu skarbowego. Dzięki temu możliwe jest wysłanie go do 23.59 w dniu 30 kwietnia. Złożenie PIT po terminie wiąże się z ryzykiem nałożenia kary finansowej dla spóźnionego podatnika.

Kto może rozliczyć PIT przez Internet?

PIT online może rozliczyć każdy podatnik. Przez Internet dostępne są wszystkie formularze udostępniane przez urząd skarbowy, dzięki czemu z możliwości rozliczenia PIT online korzystają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Ponadto przez Internet rozliczają się przedsiębiorcy oraz osoby, które uzyskują dochody z najmu, sprzedaży akcji, dywidendy i wielu innych źródeł.

PIT online wypełnia się szybko, dzięki funkcji wprowadzania szybkich poprawek w formularzu. Papierowy PIT w przypadku błędów należało wypełnić od nowa, dlatego podatnicy często byli zmuszeni do wielokrotnego wprowadzania poprawek w deklaracji. Elektroniczne PITy są również szybciej weryfikowane przez urząd skarbowy, co skraca czas oczekiwania na zwrot nadpłaconej zaliczki na podatek dochodowy. PIT online to również opcja złożenia formularza PIT/o, który służy do zgłaszania prawa do ulg podatkowych, w tym do popularnej ulgi na dziecko.

Stworzony przez specjalistów program i aplikacja PITax.pl daje szansę na obniżenie podatku

Pit online rozliczysz z pomocą programu do PIT

PIT online można rozliczyć samodzielnie lub z pomocą specjalnego programu, w którym generuje się uzupełniony formularz PIT. Dzięki programowi podatnicy szybko przygotowują gotową deklarację bez żadnych błędów. Program umożliwia jej poprawne uzupełnienie, nawet gdy robi się to po raz pierwszy. Program wskazuje, gdzie wpisać poszczególne kwoty z PIT-11 i automatycznie wylicza wysokość należnych składek oraz ewentualną różnicę pomiędzy zaliczkami a wysokością należnego podatku. W ten sposób podatnik od razu dowiaduje się, czy musi dopłacić podatek, czy też czeka na jego zwrot.